Klinika Weterynaryjna Giszowiec
dr n. wet. Marcin Bojarski
ul. Mysłowicka 65a
40-453 Katowice

tel. 32 220 10 10,

godz. przyjmowania:
codziennie 8-20
soboty, niedziele 9-17
 
 
 
 

1. PROFILAKTYKA
 • szczepienia ochronne: psów, kotów, fretek, królików
 • zwalczanie pasożytów wewnętrznych
 • zwalczanie i zabezpieczanie przed inwazją pasożytów zewnętrzncyh (pchły, kleszcze )

2. DIAGNOSTYKA CHORÓB
 • EKG
 • RTG cyfrowy - badania przeglądowe i z użyciem środków kontrastowych
 • badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych
 • endoskopia m.in. rinoskopia
 • USG - badnie przeglądowe oraz ocena przepływów naczyniowych metodą Dopplera
 • echokardiografia
 • badania laboratoryjne - morfologia krwi, biochemia, elektrolity, gazometria, hormony
 • badania histopatologiczne
 • testy czynnościowe

3. TERAPIA schorzeń  w szerokim zakresie (choroby wewnętrzne, dermatologia, kardiologia, urologia, nefrologia, neurologia i innych) współpraca z ośrodkami specjalistycznymi, oraz wydziałami Medycyny Weterynaryjnej.

4. POŁOŻNICTWO I ZABURZENIA ROZRODU
 • wyznaczanie optymalnego terminu krycia w tym oznaczanie poziomu hormonów
 • inseminacja
 • badanie i ocena nasienia
 • wczesna diagnostyka  ciąży (21 dzień )
 • monitorowanie przebiegu ciąży
 • operacyjne rozwiązywanie ciężkich porodów

5. CHIRURGIA
 • operacje z zakresu chirurgii jamy brzusznej, klatki piersiowej, układu kostnego
 • pełny monitoring śródoperacyjny, znieczulenie wziewne, infuzyjne, regionalne
 • SZPITAL - opieka pooperacyjna w warunkach szpitalnych

6. STOMATOLOGIA

7. OKULISTYKA m.in. tonometria (Tonovet)

8. CHOROBY GRYZONI

9. PASZPORTY, CZIPY z zarejestrowaniem w ogólnopolskiej bazie danych

©2008 www.paskud.pl   gfx:www.iandw.pl